અભાવ

હો અભાવ જીવન મા ચાલસે પરવરદિગાર,
સ્વાભાવ મા અભાવ કદી આપજે નહી..

Advertisements

Happy Birthday to Me

7S9A0325

નથી લાગતું કૈં ખાસ છે
આતો 32 વર્ષ ની પ્યાસ છે,

મળ્યું જીવન માં બધું
છતાં એક ખાલીપો, એક તલાશ છે,

કોઈ માટે કઈ ના કરી શકવાનો રંજ હશે કદાચ,
હવે બધા માટે બધું લૂંટાવી દેવાની આસ છે…

મિચ્છામી દુકડમ

માંગ જે દિલ થી માફી, થશે ભગવાન ના દર્શન

મિચ્છામી દુકડમ કેહવાથી, ઓગડસે પાપ ના બંધન

મન થી આજે સાફ અને ચોક્ખો થઈ જા તુ

પછી બધું માફ છે તને, પછી તો રોજ પર્યુષણ

– Puratan (18.9.15 – 00:25am)

જાત સાથે cheating..

વહેવાર ની વાતો નો હું તહેવાર મનાવું ,
લયો મારી જાત ને ફરિ એક વાર બનાવું

એમને પામિ ના શકયાનું હ્રદય પુર્વક બહાનુ બનાવુ ,
મારા અપરાધ ભાવ ને હું સરળતા થી છુપાવું

  પુરાતન

સસ્તો સોદો. .

  • image

ખરેખર નો જંગ જામ્યો હતો, જીવન અને પ્રેમ વચે,

બંને બાજુ થી અમે એટલા ખેંચાયા …

બોલી લાગવાનારું કોઈ ના હતું “પુરાતન” ,

એટલે જ તો અમે સાવ સસ્તા માં વેંચાયા ..

Life Bindas..

 

 

life

 

જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે હજી એક આસ છે,

મિલો સુધી ફેલાયેલા રણમાં મૃગજળ નો એહસાસ છે..

 

વાત તો ઘણી કહી તમને આ વાત જરા ખાસ છે

વરસાદ તો ક્યારનો વરસી ગયો પણ રેતી માં હજી ભીનાશ છે..

 

ઘણું પામ્યું છે તે છતાં ઘણું પામવાની પ્યાસ છે

ઘણા નિષ્ફળ પ્રયાસો છતાં જીવનના અટકેલા શ્વાસ છે..

 

જીવનનો અર્થ બદલીને જોઈએ તો અમાસ માં પણ અજવાસ છે

એટલે તો જખ્મો ખાવા છતાં “પુરાતન” હજુ બિન્દાસ છે…..

Blog at WordPress.com.

Up ↑