દિલની વાત

heart.jpg

દિલની અઁદર થી કોઇ વાત  નિકડતી નથી,
કે હવે મુજને મારી ખબર મડતી નથી.

હતુઁ કલ્પના નુઁ આકાશ અને ખયાલો ની દુનિયા,
મને હવે ગઝલ લખવાની પ્રેરણા મડતી નથી.

પ્રેમી “પુરાતન” એ હતો અને પૈસો “પુરાતન” આ છે,
કોણ જાણે કેમ.? કોઇની નજર હવે દિલ ને અડતી નથી.

દુનીયા આખી થઇ ગઇ છે તાડા માઁ બઁધ,
ખોવાઇ ગઇ છે ચાવિ, હવે ઉઘડતી નથી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s