સસ્તો સોદો. .

  • image

ખરેખર નો જંગ જામ્યો હતો, જીવન અને પ્રેમ વચે,

બંને બાજુ થી અમે એટલા ખેંચાયા …

બોલી લાગવાનારું કોઈ ના હતું “પુરાતન” ,

એટલે જ તો અમે સાવ સસ્તા માં વેંચાયા ..

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: