જાત સાથે cheating..

વહેવાર ની વાતો નો હું તહેવાર મનાવું ,
લયો મારી જાત ને ફરિ એક વાર બનાવું

એમને પામિ ના શકયાનું હ્રદય પુર્વક બહાનુ બનાવુ ,
મારા અપરાધ ભાવ ને હું સરળતા થી છુપાવું

  પુરાતન

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: