ચાલ થૉડુ જીવીઍ

IMG_3158(March 10, 2015 ; Beside Eiffel Tower)

તને ઍક વાત કહુ જિંદગી ,
ઘણી વાતો કરી , હવે થૉડુ જીવી લઈઍ તો કેમ..?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: